KOMUNIKAT Z 22.05.2017 r.

Szanowni Uczniowie! TERMINOWE ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW!

Z racji zbliżającego się końca roku szkolnego, Dyrekcja szkoły przypomina, o terminowym zaliczaniu przedmiotów! Dla tych z Państwa, którzy z powodu wypadków losowych, nie zdążą uzyskać wszystkich zaliczeń do końca czerwca, będą przewidziane egzaminy poprawkowe, w dniu 29 sierpnia, ale jedynie z dwóch niezdanych przedmiotów, zgodnie z zapisem w Ustawie o Systemie Oświaty. Prosimy o poważne potraktowanie sprawy zaliczania przedmiotów. Nie chcielibyśmy nikogo z Państwa skreślać z listy uczniów.

KOMUNIKAT Z 22.05.2017 r.

Szanowni Maturzyści! ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że odbiór świadectw maturalnych, będzie możliwy dnia 30 czerwca 2017 roku, od godz. 9.00, w sekretariacie szkoły, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17. Państwa obecność jest obowiązkowa. Jednocześnie informujemy, że maturzyści, którzy nie zdali, tylko jednego przedmiotu, mają prawo do poprawienia go, dnia 22 sierpnia 2017 roku. Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego, jest złożenie pisemnego oświadczenia, w sekretariacie szkoły, do dnia 7 lipca 2017 roku. Prosimy, o dopilnowanie tego terminu, ponieważ jest on nieprzekraczalny.

KOMUNIKAT Z 25.04.2017 r.

Szanowni Maturzyści!

Prosimy o zapoznanie się, ze zmodyfikowanym HARMONOGRAMEM MATUR USTNYCH. Przypominamy, że matury ustne, będą się odbywały w budynku sekretariatu szkoły, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17 w sali, w której mieli Państwo informatykę.

 

KOMUNIKAT Z 18.04.2017 r.

Szanowni Uczniowie!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że uległy zmianie harmonogramy zajęć. Prosimy, o zapoznanie się, ze zmodyfikowanymi planami lekcji.

KL. I A – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 29, II p.
Kl. II D – (LO PO ZSZ), s. 32, III p.
Kl. II E – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 35, III p.
KL. III B – (LO PO ZSZ), s. 33, III p.
Kl. III C – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 31, II p.
Kl. III F – (LO PO ZSZ), s. 34, III p.

 

KOMUNIKAT Z 20.09.2016 r.

Szanowni Uczniowie!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie przypomina, o obowiązkowej frekwencji, w wymiarze 50 %, w danym miesiącu! Prosimy, o składanie podpisów, na listach obecności znajdujących się, w dziennikach lekcyjnych, na każdych zajęciach!

 

KOMUNIKAT Z 01.09.2016 r.

Szanowni Uczniowie!

W zakładce „Matury”, znajdują się tablice matematyczne, z których należy korzystać, na lekcjach matematyki. Prosimy, o wydrukowanie ich i przynoszenie, na zajęcia.

 

 

Szanowni Maturzyści! Dyrekcja szkoły, uprzejmie zawiadamia, że świadectwa maturalne oraz informacje, o zdanym egzaminie, będą dostępne w sekretariacie szkoły,
od dnia 27 czerwca b.r. Serdecznie zapraszamy!