KOMUNIKAT Z 21.07.2017 r.

Szanowni Uczniowie! Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018!

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18, dla klas pierwszych (uczniów po Gimnazjum i ośmioletniej Szkole Podstawowej) oraz dla absolwentów ZSZ, zapisanych na semestr trzeci, odbędzie się dnia 9 września 2017 roku, o godzinie 11.00, w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (sala gimnastyczna), przy ul. Smoleńsk 7. Jednocześnie informujemy, że nasi obecni uczniowie z klas drugich i trzecich, będą mieli zajęcia lekcyjne, zgodnie z ustalonym harmonogramem, który będzie opublikowany na stronie szkoły, pod koniec sierpnia, w zakładce „Do pobrania.”

KOMUNIKAT Z 29.06.2017 r.

Szanowni Uczniowie! TERMINY ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że zostały ustalone terminy zajęć w semestrze zimowym, w roku szkolnym 2017/2018. Prosimy wszystkich Państwa, o zapoznanie się z poniższymi datami zjazdów.

 

MATURZYŚCI EGZAMINY POPRAWKOWE!

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, iż matury poprawkowe, odbędą się dnia 22 sierpnia 2017 roku, o godz. 9.00 (należy przyjść o godz. 8.30), w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Rajskiej 1, w salach 245 i 247 (na drugim piętrze, prawe skrzydło). Prosimy, o przyniesienie, tzw. „prostych kalkulatorów”, linijek, dwóch czarnych długopisów oraz dowodów osobistych.

KOMUNIKAT Z 22.05.2017 r.

Szanowni Uczniowie! EGZAMINY POPRAWKOWE SEMESTRALNE!

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że dla tych z Państwa, którzy z powodu wypadków losowych, nie uzyskali wszystkich zaliczeń do końca czerwca, będą przewidziane egzaminy poprawkowe, w dniu 29 sierpnia o godz. 17.00, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17, w sali komputerowej. W najbliższym czasie, zamieścimy listę z nazwiskami uczniów, przewidzianymi do egzaminów poprawkowych.

KOMUNIKAT Z 20.09.2016 r.

Szanowni Uczniowie!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie przypomina, o obowiązkowej frekwencji, w wymiarze 50 %, w danym miesiącu! Prosimy, o składanie podpisów, na listach obecności znajdujących się, w dziennikach lekcyjnych, na każdych zajęciach!

 

KOMUNIKAT Z 01.09.2016 r.

Szanowni Uczniowie!

W zakładce „Matury”, znajdują się tablice matematyczne, z których należy korzystać, na lekcjach matematyki. Prosimy, o wydrukowanie ich i przynoszenie, na zajęcia.

 

 

Szanowni Maturzyści! Dyrekcja szkoły, uprzejmie zawiadamia, że świadectwa maturalne oraz informacje, o zdanym egzaminie, będą dostępne w sekretariacie szkoły,
od dnia 27 czerwca b.r. Serdecznie zapraszamy!