KOMUNIKAT Z 21.07.2017 r.

Szanowni Uczniowie! Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018!

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18, dla klas pierwszych (uczniów po Gimnazjum i ośmioletniej Szkole Podstawowej) oraz dla absolwentów ZSZ, zapisanych na semestr trzeci, odbędzie się dnia 9 września 2017 roku, o godzinie 11.00, w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (sala gimnastyczna), przy ul. Smoleńsk 7. Jednocześnie informujemy, że nasi obecni uczniowie z klas drugich i trzecich, będą mieli zajęcia lekcyjne, zgodnie z ustalonym harmonogramem, który będzie opublikowany na stronie szkoły, pod koniec sierpnia, w zakładce „Do pobrania.”

KOMUNIKAT Z 29.06.2017 r.

Szanowni Uczniowie! TERMINY ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że zostały ustalone terminy zajęć w semestrze zimowym, w roku szkolnym 2017/2018. Prosimy wszystkich Państwa, o zapoznanie się z poniższymi datami zjazdów.

 

 

KOMUNIKAT Z 22.05.2017 r.

Szanowni Uczniowie! EGZAMINY POPRAWKOWE SEMESTRALNE!

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że dla tych z Państwa, którzy z powodu wypadków losowych, nie uzyskali wszystkich zaliczeń do końca czerwca, będą przewidziane egzaminy poprawkowe, w dniu 29 sierpnia o godz. 17.00, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17, w sali komputerowej. W najbliższym czasie, zamieścimy listę z nazwiskami uczniów, przewidzianymi do egzaminów poprawkowych.

KOMUNIKAT Z 22.05.2017 r.

Szanowni Maturzyści! ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że odbiór świadectw maturalnych, będzie możliwy dnia 30 czerwca 2017 roku, od godz. 9.00, w sekretariacie szkoły, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17. Państwa obecność jest obowiązkowa. 

MATURZYŚCI EGZAMINY POPRAWKOWE!

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że maturzyści, którzy nie zdali, tylko jednego przedmiotu, mają prawo do poprawienia go, dnia 22 sierpnia 2017 roku. Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego, jest złożenie pisemnego oświadczenia, w sekretariacie szkoły, do dnia 7 lipca 2017 roku. Prosimy, o dopilnowanie tego terminu, ponieważ jest on nieprzekraczalny.

KOMUNIKAT Z 20.09.2016 r.

Szanowni Uczniowie!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie przypomina, o obowiązkowej frekwencji, w wymiarze 50 %, w danym miesiącu! Prosimy, o składanie podpisów, na listach obecności znajdujących się, w dziennikach lekcyjnych, na każdych zajęciach!

 

KOMUNIKAT Z 01.09.2016 r.

Szanowni Uczniowie!

W zakładce „Matury”, znajdują się tablice matematyczne, z których należy korzystać, na lekcjach matematyki. Prosimy, o wydrukowanie ich i przynoszenie, na zajęcia.

 

 

Szanowni Maturzyści! Dyrekcja szkoły, uprzejmie zawiadamia, że świadectwa maturalne oraz informacje, o zdanym egzaminie, będą dostępne w sekretariacie szkoły,
od dnia 27 czerwca b.r. Serdecznie zapraszamy!