KOMUNIKAT Z 26.04.2017 r.

Szanowni Maturzyści!

Uprzejmie informujemy, że pisemne egzaminy maturalne, odbędą się w Krakowie, przy ul. Rajskiej 1, w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Na maturę, należy przyjść o godz. 8.15, w stroju galowym.

Numery sal, wraz z Państwa przyporządkowanymi nazwiskami, kodami i przedmiotami, znajdują się poniżej. Każdy maturzysta, powinien przynieść ze sobą, obowiązkowo: dowód osobisty, dwa długopisy, z czarnym wkładem, prosty kalkulator oraz linijkę (matematyka).

Podczas wszystkich egzaminów, obowiązuje, bezwzględny zakaz wnoszenia do sal, telefonów komórkowych.

Prosimy, o potraktowanie procedur dotyczących przeprowadzania egzaminów maturalnych, bardzo poważnie.

Szczegółowe zasady, dotyczące przebiegu egzaminów, znajdą Państwo tutaj:

MATURA PISEMNA W TZW. NOWEJ I STAREJ FORMULE ( MATURZYŚCI TEGOROCZNI, ZESZŁOROCZNI i STARSI )

J. polski, poziom podstawowy, 4 maja, godz. 9.00 ( prosimy o przybycie, o godz. 8.30 ), Nowa Formułapdf_ico  Stara Formuła pdf_ico

J. polski, poziom rozszerzony, 4 maja, godz. 14.00  ( prosimy o przybycie, o godz. 13.30 ),pdf_ico

Matematyka, poziom podstawowy, 5 maja, godz. 9.00 ( prosimy o przybycie, o godz. 8.30 ), Nowa Formułapdf_ico  Stara Formuła pdf_ico

J. angielski, poziom podstawowy, 8 maja, godz. 9.00 ( prosimy o przybycie, o godz. 8.30 ), Nowa Formułapdf_ico  Stara Formuła pdf_ico

J. angielski, poziom rozszerzony, 8 maja, godz. 14.00  ( prosimy o przybycie, o godz. 13.30 ), Nowa Formułapdf_ico  Stara Formuła pdf_ico

Matematyka, poziom rozszerzony, 9 maja, godz. 9.00  ( prosimy o przybycie, o godz. 8.30 ), Nowa Formułapdf_ico  Stara Formuła pdf_ico

WOS, poziom rozszerzony, 10 maja, godz. 9.00  ( prosimy o przybycie, o godz. 8.30 ),pdf_ico

Informatyka, poziom rozszerzony, 10 maja, godz. 14.00  ( prosimy o przybycie, o godz. 13.30 ),pdf_ico

J. niemiecki, poziom podstawowy, 11 maja, godz. 9.00 ( prosimy o przybycie, o godz. 8.30 ),pdf_ico

Biologia, poziom rozszerzony, 12 maja, godz. 9.00 ( prosimy o przybycie, o godz. 8.30 ),pdf_ico

Historia, poziom rozszerzony, 15 maja, godz. 9.00 ( prosimy o przybycie, o godz. 8.30 ),pdf_ico

Historia sztuki, poziom rozszerzony, 15 maja, godz. 14.00  ( prosimy o przybycie, o godz. 13.30 ),pdf_ico

Chemia, poziom rozszerzony, 16 maja, godz. 9.00 ( prosimy o przybycie, o godz. 8.30 ),pdf_ico

Geografia, poziom rozszerzony, 16 maja, godz. 14.00  ( prosimy o przybycie, o godz. 13.30 ),pdf_ico

J. rosyjski, poziom podstawowy, 17 maja, godz. 9.00 ( prosimy o przybycie, o godz. 8.30 ),pdf_ico

Fizyka, poziom rozszerzony, 18 maja, godz. 9.00 ( prosimy o przybycie, o godz. 8.30 ),pdf_ico

 

KOMUNIKAT Z 25.04.2017 r.

Szanowni Maturzyści!

Prosimy o zapoznanie się, ze zmodyfikowanym HARMONOGRAMEM MATUR USTNYCH. Przypominamy, że matury ustne, będą się odbywały w budynku sekretariatu szkoły, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17 w sali, w której mieli Państwo informatykę.

 

KOMUNIKAT Z 18.04.2017 r.

Szanowni Uczniowie!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że uległy zmianie harmonogramy zajęć. Prosimy, o zapoznanie się, ze zmodyfikowanymi planami lekcji.

KL. I A – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 29, II p.
Kl. II D – (LO PO ZSZ), s. 32, III p.
Kl. II E – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 35, III p.
KL. III B – (LO PO ZSZ), s. 33, III p.
Kl. III C – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 31, II p.
Kl. III F – (LO PO ZSZ), s. 34, III p.

KOMUNIKAT Z 12.04.2017 r.

Szanowni Maturzyści!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że uroczyste zakończenie roku szkolnego, wraz z rozdaniem świadectw ukończenia szkoły średniej, odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017, o godz. 18.00, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Rajskiej 1, w sali nr 315 (sala komputerowa, na III p.). Państwa obecność, jest obowiązkowa. Jednocześnie informujemy, że uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw ukończenia szkoły średniej, nie będą mogli przystąpić, do matury.

 

KOMUNIKAT Z 31.01.2017 r.

Szanowni Maturzyści!

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że do dnia 7 lutego 2017 roku, będą Państwo mogli wprowadzać zmiany, dotyczące przedmiotów rozszerzonych, w swoich deklaracjach maturalnych. Po upływie powyższego terminu, nie będzie już takiej możliwości. Do dnia 7 lutego br., mają Państwo także obowiązek, podpisania deklaracji ostatecznej. Zapraszamy Państwa w tym celu, do szkolnego sekretariatu, na ul. Jagiellońską 6A/17.

KOMUNIKAT Z 08.09.2016 r.

Szanowni Maturzyści!

Dyrekcja szkoły informuje, że do dnia 30 września 2016 roku, należy złożyć w sekretariacie wypełnioną wstępną deklarację maturalną (dokument poniżej), wraz z dowodem uiszczonej opłaty.
Na podany poniżej, numer konta szkoły, mogą Państwo wpłacać, jednorazową opłatę egzaminacyjną, na poczet organizacji matur w maju 2017 roku, w wysokości 150 zł. Prosimy, o wpisanie w tytule przelewu, imienia i nazwiska, nazwy klasy, do której Państwo uczęszczają, a także poniższego zdania: Jednorazowa opłata egzaminacyjna, na poczet organizacji matur w maju 2017 roku.

PKO BP Oddział w Krakowie:  84 1020 2892 0000 5902 0526 3274

KOMUNIKAT Z 20.09.2016 r.

Szanowni Maturzyści!

Dyrekcja szkoły, prosi wszystkich przyszłych maturzystów, o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem matur, które będą przeprowadzone w maju 2017 roku.

pdf_ico

KOMUNIKAT Z 20.09.2016 r.

Szanowni Uczniowie!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie przypomina, o obowiązkowej frekwencji, w wymiarze 50 %, w danym miesiącu! Prosimy, o składanie podpisów, na listach obecności znajdujących się, w dziennikach lekcyjnych, na każdych zajęciach!

 

KOMUNIKAT Z 01.09.2016 r.

Szanowni Uczniowie!

W zakładce „Matury”, znajdują się tablice matematyczne, z których należy korzystać, na lekcjach matematyki. Prosimy, o wydrukowanie ich i przynoszenie, na zajęcia.

 

 

Szanowni Maturzyści! Dyrekcja szkoły, uprzejmie zawiadamia, że świadectwa maturalne oraz informacje, o zdanym egzaminie, będą dostępne w sekretariacie szkoły,
od dnia 27 czerwca b.r. Serdecznie zapraszamy!