Szanowni Uczniowie! TERMINOWE ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW!

Z racji zbliżającego się końca roku szkolnego, Dyrekcja szkoły przypomina, o terminowym zaliczaniu przedmiotów! Dla tych z Państwa, którzy z powodu wypadków losowych, nie zdążą uzyskać wszystkich zaliczeń do końca czerwca, będą przewidziane egzaminy poprawkowe, w dniu 29 sierpnia, ale jedynie z dwóch niezdanych przedmiotów, zgodnie z zapisem w Ustawie o Systemie Oświaty. Prosimy o poważne potraktowanie sprawy zaliczania przedmiotów. Nie chcielibyśmy nikogo z Państwa skreślać z listy uczniów.

Szanowni Maturzyści! ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że odbiór świadectw maturalnych, będzie możliwy dnia 30 czerwca 2017 roku, od godz. 9.00, w sekretariacie szkoły, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17. Państwa obecność jest obowiązkowa. Jednocześnie informujemy, że maturzyści, którzy nie zdali, tylko jednego przedmiotu, mają prawo do poprawienia go, dnia 22 sierpnia 2017 roku. Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego, jest złożenie pisemnego oświadczenia, w sekretariacie szkoły, do dnia 7 lipca 2017 roku. Prosimy, o dopilnowanie tego terminu, ponieważ jest on nieprzekraczalny.

Szanowni Uczniowie!

Dyrekcja szkoły, uprzejmie informuje, że uległy zmianie harmonogramy zajęć. Prosimy, o zapoznanie się, ze zmodyfikowanymi planami lekcji.

Szanowni uczniowie!

Poniżej, znajdują się aktualne harmonogramy, na semestr letni w roku szkolnym 2016/2017. Prosimy, o zapoznanie się z nimi i przybycie na zajęcia.

Przypominamy, o obowiązkowych obecnościach na lekcjach (50 % w miesiącu) i składaniu podpisów, w dziennikach lekcyjnych.

 

Daty zjazdów w semestrze letnim, w roku szkolnym 2016/17

AKTUALNE HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM, W ROKU SZKOLNYM 2016/17
KL. I A – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 29, II p.
Kl. II D – (LO PO ZSZ), s. 32, III p.
Kl. II E – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 35, III p.
KL. III B – (LO PO ZSZ), s. 33, III p.
Kl. III C – (LO PO GIMN. I S.P.), s. 31, II p.
Kl. III F – (LO PO ZSZ), s. 34, III p.

PODANIE O WYZNACZENIE DODATKOWEGO TERMINU EGZAMINU:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, DLA WSZYSTKICH KLAS LICEUM

WYKAZ LEKTUR, Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY, DO EGZAMINU MATURALNEGO

(POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY)