Szanowni Uczniowie! Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018!

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18, dla klas pierwszych (uczniów po Gimnazjum i ośmioletniej Szkole Podstawowej) oraz dla absolwentów ZSZ, zapisanych na semestr trzeci, odbędzie się dnia 9 września 2017 roku, o godzinie 11.00, w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (sala gimnastyczna), przy ul. Smoleńsk 7. Jednocześnie informujemy, że nasi obecni uczniowie z klas drugich i trzecich, będą mieli zajęcia lekcyjne, zgodnie z ustalonym harmonogramem, który będzie opublikowany na stronie szkoły, pod koniec sierpnia, w zakładce „Do pobrania.”

Szanowni uczniowie!

Przypominamy, o obowiązkowych obecnościach na lekcjach (50 % w miesiącu) i składaniu podpisów, w dziennikach lekcyjnych.

 

Daty zjazdów w semestrze zimowym, w roku szkolnym 2017/18

PODANIE O WYZNACZENIE DODATKOWEGO TERMINU EGZAMINU:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, DLA WSZYSTKICH KLAS LICEUM

WYKAZ LEKTUR, Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY, DO EGZAMINU MATURALNEGO

(POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY)