ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH, ZAPRASZAMY DO LICEUM DWULETNIEGO!

ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZAPRASZAMY DO LICEUM TRZYLETNIEGO!

 

Masz problemy z obsługą komputera?

Posiadamy własną pracownię komputerową i dobrą kadrę informatyczną.

Więcej

Sekretariat

Nasz sekretariat jest czynny pn.- pt. od godz.9.00 do 16.00,
a w środy do godz. 17.00.
Kraków ul. Jagiellońska 6A, II p., pok. 17

tel.: 12 433-14-14
        12 433-14-13
lub 500-67-88-68 - V-ce Dyrektor szkoły
fax: 12 430-01-22


Pani referent, mgr Magdalena Patorska, udzieli Państwu wszelkich wyczerpujących informacji, na temat funkcjonowania naszej placówki oraz postara się rozwiązać Państwa problemy.

Dane teleadresowe:

Socrates Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 6A, II p., pok. 17
31-010 Kraków
tel.: 
12 433-14-14
         12 433-14-13
lub 500-67-88-68 - V-ce Dyrektor szkoły
fax:   12 430-01-22
e-mail: liceum@socrates.edu.pl
NIP: 676-24-16-506,
REGON: 121164251

Prezes mgr Dawid Kalinowski
e-mail: prezes@socrates.edu.pl

Mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

POLE OBOWIĄZKOWE *

 
NIEPOPRAWNA WARTOŚĆ (BRAK LUB ZŁY FORMAT)!

 
NIEPOPRAWNA WARTOŚĆ (BRAK LUB ZŁY FORMAT)!

Informacje przesyłane do Socrates Sp. z o.o. z siedzibą biura w Krakowie, przy ul. Jagiellońskiej 6A/17, obejmujące dane osobowe są chronione przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).

  Refresh Captcha  
NIEPOPRAWNA WARTOŚĆ (BRAK LUB ZŁY FORMAT)!
 

Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Do Liceum Dwuletniego, Uzupełniającego, przyjmowane są osoby, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz słuchacze, którzy mają już zaliczone jakieś semestry, w innej szkole (dziennej, wieczorowej, zaocznej lub eksternistycznej). Takie osoby, powinny dołączyć, do swoich dokumentów, indeks lub świadectwo, z poprzedniej szkoły.

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Do Liceum Trzyletniego, przyjmowane są osoby, które ukończyły Gimnazjum lub ośmioletnią Szkołę Podstawową oraz słuchacze, którzy mają już zaliczone jakieś semestry, w innej szkole (dziennej, wieczorowej, zaocznej lub eksternistycznej). Takie osoby, powinny dołączyć, do swoich dokumentów, indeks lub świadectwo z poprzedniej szkoły.

Słowa kluczowe

Szkoły dla Dorosłych, Szkolenia zawodowe, Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krakowie, Kursy Językowe, Kursy i Szkolenia Zawodowe, Kursy przygotowawcze do matury, Kraków, Kursy i Szkolenia Komputerowe, Matura dla dorosłych, Bezpłatne Licea dla Dorosłych