Nazwa naszego Centrum Kształcenia, pochodzi od słynnego starożytnego greckiego filozofa, Socratesa, który Socratesbył m.in., zwolennikiem nowatorskiej metody nauczania, opartej na konwersacji, rozmowie i dyskusji. Wszyscy nauczyciele naszego Liceum, starają się właśnie w taki sposób, przekazywać uczniom swoją wiedzę, zachęcając ich, do współpracy na zajęciach. Dzięki pomysłowości starożytnego myśliciela, my również osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty, ponieważ większość naszych absolwentów, zdaje z powodzeniem maturę i kontynuuje naukę, na wyższych uczelniach.

Zachęcamy zatem, aby dołączyli Państwo, do grona naszych szczęśliwych uczniów, którzy miło spędzą czas, w ciągu całego okresu kształcenia.

Siedziba naszego biura mieści się przy pięknej i zabytkowej ulicy Jagiellońskiej, na Starym Mieście, niedaleko Collegium Maius UJ, Teatru Starego i Placu Szczepańskiego, w pobliżu uroczych Plant, gdzie zawsze przechadzają się zakochane pary.

1

2